شغل ها

جواز همکاری

هدف ما در سال ۲۰۲۰ این است که، تیم های یوث گلوب تا پایان سال در بیش از سی کشور کار خواهند کرد. بسته به اندازه کشور ، در مناطق تقسیم می شوند - به طوری که تیم های منطقه ای بصورت محلی عمل می کنند. چه کسی علاقه دارد به عنوان یک کارآفرین در یک کشور یا منطقه به عنوان شریک یوث گلوب فعالیت کند؟  

ماانتظار داریم

  • علاقه زیاد به توسعه شخصی و همه جانبه

  • تجربه کار مستقل

  • مهارت های شخصی یک رهبر

  • تمایل به مشارکت بالاتر از حد متوسط

  • لذت بردن از کار کردن با مردم

  • در دسترس بودن امکان تأمین مالی مرحله شروع

  • سن از ۲۰ تا ۷۰ سال

لطفا سوالات مربوط به مشارکت به عنوان مدیرعامل کشور، ارسال کنید partner@youth-globe.com  به این ایمیل

اگر به فعالیت منطقه ای علاقه دارید ، لطفاً مستقیماً با مدیر مربوطه در کشور خود تماس بگیرید 

شرکت در تیم های ملی یا منطقه ای

تیم های ملی و منطقه ای درباره پیشنهادات یوث گلوب برای محل تصمیم میگیرند. ما به دنبال کارمندان متعهد هستیم
اگر علاقمند به پیوستن هستید ، لطفاً یک ایمیل به طور مستقیم به مدیر تیم مربوطه ارسال کنید

Praxispartner für Studenten dualer Studiengänge in Deutschland

Die Youth Globe GmbH startet ab dem Studienjahr 2022/23 als Praxispartner für Studenten dualer Studiengänge an entsprechenden Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel der Staatlichen Berufsakademie Sachsen. Bei Interesse an einer Praxispartnerschaft bei einem dualen Studium im Bereich der Geschäftstätigkeit von YOUTH GLOBE freuen wir uns auf eine Bewerbung per E-Mail. Wir weisen darauf hin, dass keine Kosten im Zusammenhang mit dem Bewerbungsprozess von der YOUTH GLOBE GmbH übernommen werden.

Bei gegenseitigem Interesse ist die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis nach Abschluss des Studiums möglich.

Bewerbungen senden Sie bitte an studium@youth-globe.com.

کاراموزی برای دانشجویان

یوث گلوب در درسدن موقعیت های کارآموزی را برای دانشجویان با حداقل مدت ۳ ماه ارائه می دهد. تکلیف در یکی از مناطق صورت می گیرد

•    مدیریت رویداد
•    روابط بین المللی
•    بازار یابی
•    روابط عمومی
•    پیشنهادات سمینار

اگر علاقه متقابل وجود داشته باشد ، می توانید پس از اتمام تحصیلات خود شغل دائمی را نیز به دست بگیرید
لطفا درخواست های خود را به آدرس ایمیل ارسال کنید

praktika@youth-globe.com.